Een persbericht is bij uitstek geschikt om publiciteit te genereren en honderden tot (tien)duizenden euro's advertentiekosten te besparen. Maar dan moet het persbericht wel goed geschreven zijn. Hieronder geven we u een aantal tips met voorwaarden waaraan een persbericht moet voldoen.

Maak een duidelijke en pakkende titel

De inhoud van het persbericht moet direct zichtbaar zijn in de titel. Zorg voor een sterke en pakkende titel die 'de lading' volledig dekt. De journalist moet in één oogopslag zien waar het persbericht over gaat.

Speel in op een actualiteit

Een persbericht speelt bij voorkeur in op een actualiteit om de nieuwswaarde en kans op publicatie te vergroten. Hoe actueler de informatie, hoe groter de kans dat het nieuws gepubliceerd wordt.

Wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe

Persberichten geven altijd antwoord op de vragen wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. De antwoorden op deze vragen staan bij voorkeur al in de tekstintro of header van maximaal 50 woorden.

Hou het krachtig en kort

Een persbericht beschrijft zakelijk, helder, informatief, pakkend, kort en bondig in maximaal 500 woorden (één A4-tje) waar het nieuws om draait. Beperk u tot één onderwerp. Heeft u meer nieuws? Publiceer dan meerdere persberichten.

Schrijf actief en prikkelend

Schrijf een persbericht in de actieve vorm en prikkelend. Gebruik zo weinig mogelijk de woorden ‘zullen’, ‘worden’ en ‘kunnen’. Gebruik tussenkoppen om de lezer tussentijds te blijven aansporen door te lezen.

Gebruik quotes

Quotes verlevendigen de tekst en dragen bij aan een actief verhaal en het leesgemak. Ze verlevendigen de tekst en kunnen de onderneming goed voor de dag laten komen.

Gebruik geen superlatieven en reclametaal

Gebruik zo min mogelijk, en bij voorkeur helemaal geen superlatieven en borstklopperij. Schrijf ook geen reclametaal of advertentie. Een journalist moet er zeker van zijn dat hij nieuws ontvangen heeft.

Blijf eerlijk en feitelijk

Blijf altijd eerlijk en feitelijk en geef de lezer geen kans om aan de waarheid van het persbericht te twijfelen. Wees ervan bewust dat via Google iedereen overal achter kan komen.

Dit is interessante content

Interessante onderwerpen voor een persbericht zijn: nieuwe en innovatieve producten, diensten, samenwerkingen, verhuizingen en personeelswijzigingen.

Voorkom taal- en spelfouten

Taal- en spelfouten zijn slordig en staan onprofessioneel. Controleer het persbericht daarom voor verzending goed en laat de tekst voor de zekerheid door iemand anders controleren.

Comment