Rob Blom

Automotive b2b/b2c technical commercial specialist

Ik transformeer (technische) productinformatie van automotive fabrikanten en toeleveranciers naar begrijpelijke content voor hun doelgroepen. 

Ik heb meer dan 30 jaar automotive technisch commerciële ervaring die ik inzet om bedrijven te helpen bij de promotie van zichzelf, producten en diensten. (Vak)media en (potentiële) doelgroepen bereiken is mijn specialiteit.

Ik ben sterk in het opbouwen van langlopende duurzame communicatieoplossingen die leiden tot herkenning van het bedrijf en haar producten en diensten en tot meer verkoop. 

De volledige (technische) keten van ontwerp van een product of dienst tot gebruik door de eindgebruiker is mijn werkgebied. 

I transform (technical) product information from automotive manufacturers and suppliers to understandable content for their target audience. 

I have more than 30 years automotive technical commercial experience, which I use to help companies with promoting themselves and their products and services. My specialty is to reach (trade) media, (potential) target audiences. 

I am very strong in building sustainable en long lasting communication solutions, which will lead to recognition of companies, products and services and increase sales (opportunities).

The complete (technical) chain from development of a product or service to usage by the end user is my working area.

Professionaliteit door passie. Professionalism by passion.